byt till svenska   switch to English

Solen går upp 4:30 och ned 22:03

Laxarby kvarn

Välkommen Kraftverk

Vattenkraftverk

När Laxarby kvarn byggdes år 1869 drevs kvarnen med vattnets kraft. Kvarnen är sedan länge nedlagd, men vattnets kraft används även idag – nu för att producera el. I kvarnens källare finns ett litet vattenkraftverk inrymt. Den elström som produceras går ut i det allmäna elnätet och bidrar till traktens elförsörjning.

Data om kraftverket

Fallhöjd15,5 m
Effekt92 kW
Årsproduktion400 000 kWh
(motsvarar elförbrukningen för drygt 100 hushåll)

Data om miljöeffekter

Eftersom varje kilowattimme producerad med vattenkraft i Sverige ersätter en kolkraftproducerad kilowattimme besparar denna kraftstation årligen naturen följande mängder skadliga utsläpp:

Koldioxid320 000 kg
Svavel1 040 kg
Kväveoxider920 kg
Slagg och flygaska20 000 kg

Mer information

För den som vill veta mer om småskalig vattenkraft (eller småskalig energiproduktion i allmänhet) rekommenderar vi http://www.sero.se och http://www.svenskvattenkraft.se.