byt till svenska   switch to English

Solen går upp 8:39 och ned 16:07

Laxarby kvarn

Välkommen Café Presenter Garden Girl Kraftverk Hitta hit Länkar

Vattenkraftverk

När Laxarby kvarn byggdes år 1869 drevs kvarnen med vattnets kraft. Kvarnen är sedan länge nedlagd, men vattnets kraft används även idag – nu för att producera el. I kvarnens källare finns ett litet vattenkraftverk inrymt. Den elström som produceras går ut i det allmäna elnätet och bidrar till traktens elförsörjning.

Data om kraftverket

Fallhöjd15,5 m
Effekt92 kW
Årsproduktion400 000 kWh
(motsvarar elförbrukningen för drygt 100 hushåll)

Data om miljöeffekter

Eftersom varje kilowattimme producerad med vattenkraft i Sverige ersätter en kolkraftproducerad kilowattimme besparar denna kraftstation årligen naturen följande mängder skadliga utsläpp:

Koldioxid320 000 kg
Svavel1 040 kg
Kväveoxider920 kg
Slagg och flygaska20 000 kg

Mer information

För den som vill veta mer om småskalig vattenkraft (eller småskalig energiproduktion i allmänhet) rekommenderar vi http://www.sero.se.